Taakka tiedonjakosivusto – seuraa aikamme ilmiöitä

Vesihuollosta Suomessa

Vesihuollon häiriötilanteita selvitetään

Ministeriö haluaa toimenpidesuosituksia vesihuoltoon kohdistuvien riskien vähentämiseksi.

Viime vuosien vesihuollon häiriötilanteet selvitetään. LEHTIKUVA/PEKKA SAKKI

Maa- ja metsätalousministeriö on kutsunut selvityshenkilöt arvioimaan eräitä viime vuosina sattuneita vesihuollon häiriötilanteita.

Selvityksen keskeisenä tavoitteena on arvioida, miten eri toimijat täyttivät vesihuollosta ja terveydensuojelusta huolehtimisen, häiriötilanteisiin varautumisen sekä valvonnan velvoitteet viime vuosina sattuneiden vesihuollon häiriötilanteiden aikana sekä ennen niitä, selviää ministeriön tiedotteesta.

Tavoitteena on, että selvitys ”tuottaa toimenpidesuosituksia vesihuoltoon kohdistuvien riskien vähentämiseksi, häiriötilanteisiin varautumisen parantamiseksi sekä häiriötilannetoiminnan kehittämiseksi”.

Selvityshenkilöiksi kutsuttiin sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen Itä-Suomen yliopiston vesioikeuden professori, OTT Antti Belinskij ja Porvoon veden entinen toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Risto Saarinen.

Ministeriön mukaan toimintavarma vesihuolto on elinehto yhteiskunnan toiminnalle. Terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä jätevesien asianmukaista käsittelyä tarvitsevat niin kotitaloudet, terveydenhuollon yksiköt kuin teollisuus ja muut palvelujen tuottajat.

Häiriöt vedenjakelussa tai huonolaatuisesta vedestä aiheutuvat vaarat terveydelle voivat johtua joko luonnonilmiöistä tai ihmisen toiminnasta. Jo yli puoli vuorokautta kestävää laajaa vedenjakeluhäiriötä voidaan pitää vakavana. Kaikkia häiriötilanteita on mahdotonta estää, mutta niitä on mahdollista ennakoida.

Ministeriön tiedotteen mukaan on tärkeää, että kaikki vesihuollon toimijat varautuvat häiriötilanteisiin hyvällä suunnittelulla, häiriötilanteita harjoittelemalla sekä tekemällä keskinäistä yhteistyötä varautumisessa.

 

LÄHDE: Verkkouutiset/Arno Rydman 27.12.2018