– seuraa lopun ajan aiheita

Vihreä kuluttajuus voi olla jopa vaarallista

Väitös: Vihreä kuluttajuus voi olla jopa vaarallista – maailma ei pelastu kuluttajia syyllistämällä

Kestävyysongelma. ”Ongelman valtavuus ja tarve ratkaista se kiireellisesti ylittää kuluttajien käytössä olevat mahdollisuudet”, arvioi väitöstutkija Lewis Akenji. SHAHZAIB AKBER
Kestävyysongelma. ”Ongelman valtavuus ja tarve ratkaista se kiireellisesti ylittää kuluttajien käytössä olevat mahdollisuudet”, arvioi väitöstutkija Lewis Akenji. SHAHZAIB AKBER

Kuluttajien tietoisuuden kasvattaminen ja tuotteiden erilaiset ympäristömerkit ovat suosittuja keinoja kestävän kehityksen edistämiseksi, mutta tuoreen väitöstutkimuksen mukaan ne eivät yksin riitä kestävyysongelman ratkaisemiseen.

Maailman kestävyysongelma ei ratkea kuluttajia syyllistämällä, todetaan Helsingin yliopistossa tarkistettavassa väitöskirjassa.

Vaikka niin sanottu vihreä kuluttajuus on tärkeää ja kasvattaa koko ajan suosiotaan, väitöstutkija Lewis Akenjin mukaan kuluttajien käytössä olevat mahdollisuudet eivät riitä kestävyysongelman ratkaisemiseen johtuen ongelman valtavuudesta ja tarpeesta ratkaista se kiireellisesti.

Kuluttajien syyllistämistä ilmenee Akenjin mukaan silloin, kun ajattelun lähtökohtana on talouskasvu.

”Ekologista epätasapainoa tarkastellaan pääasiassa talouskasvun näkökulmasta, ja järjestelmän sisäisten ongelmien ratkaiseminen sysätään kuluttajalle – pohtimatta lainkaan, onko hänellä edes mahdollisuuksia vaikuttaa järjestelmän muihin, merkittävämpiin toimijoihin”, Akenji selittää Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Akenjin mukaan oletus siitä, että ekologisesti tiedostavat kuluttajat voisivat joukolla luoda tuottajille painetta markkinamekanismin kautta ja muuttaa näin talousjärjestelmän kestävämmäksi, on jo kumottu. Kuluttajien tietoisuuden kasvattaminen ja tuotteiden erilaiset ympäristömerkit ovat kuitenkin suosittuja keinoja edistää kestävää kehitystä.

Akenjin mukaan tämä johtuu siitä, että jatkuva taloudellinen kasvu on niin keskeistä valtiovallalle.

”Eläminen kestävän mallin mukaisella tavalla edellyttää, että ihmiset kuluttavat vähemmän, jolloin ympäristön kuormittuminen vähenee ja rajalliset luonnonvarat jakautuvat tasaisemmin”, Akenji selittää.

”Toisaalta taas markkinatalousjärjestelmien täytyy talouden ylläpitämiseksi jatkuvasti lisätä kulutusta, koska kulutus pitää yllä taloudellista kasvua, ja valtiovallan vakaus riippuu tästä.”

Vihreä kuluttajuus ei saa viivyttää tehokkaita ratkaisuja

Kun valtiovalta- ja markkinalähtöistä vihreää kuluttajuutta kalibroidaan siten, että tavoitteena on pitää talous ja kotimainen bruttotuotanto vauhdissa, järjestelmä suojaa väitöksen mukaan vain näkyvimmiltä, vahingollisimmilta ja välittömimmiltä ympäristö- ja sosiaalisilta ongelmilta.

Vihreä kuluttajuus voi Akenjin mukaan olla jopa vaarallista, jos se viivyttää tehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa.

”Parempi tapa kestämättömän kulutuksen aiheuttamien tai sitä aiheuttavien järjestelmän sisäisten vikojen korjaamiseen on ottaa kohteeksi vaikutusvallan keskipiste sekä johtavat toimijat. Näin voitaisiin uudistaa ne järjestelmät, joista ihmiset ovat riippuvaisia tarpeidensa täyttämiseksi”, Akenji arvioi.

”Jos haluamme elää kestävällä tavalla, on tärkeää vaikuttaa laajempiin kokonaisuuksiin, kuten kulttuureihin, talouteen ja mediaan sekä kulutusmalleja synnyttäviin sosiaalisiin ja fyysisiin rakenteisiin.”

Akenji väittelee 16.8.2019 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

LÄHDE: Tekniikka&Talous/Niina Setälä 16.08.2019