Taakka tiedonjakosivusto – seuraa aikamme ilmiöitä

Viljelijää ryöstetään Suomessa

”Jos viljelijä saa 5% ja kauppa 42%, menee ehkä vähän väärin” – Suomalaismepit vastaavat kaupan ällistykseen EU-direktiivistä

Suomalaiset mepit Anneli Jäätteenmäki (kesk) ja Nils Torvalds (r) kertovat kannattavansa EU:ssa kaavailtavaa kauppatapadirektiiviä. Direktiivin tavoitteena on vahvistaa maataloustuottajien neuvotteluasemaa elintarvikeketjussa.

”Meidän lähtökohta on ollut se, että jos katsotaan, kuka saa minkäkin osuuden maataloustuotteista, niin se ei mene ehkä ihan sillä tavalla kuin olisi oikeudenmukaista mennä”, Torvalds sanoo.

Jäätteenmäki sättii etenkin osuuskauppoja nykytilanteessa, jossa tuottajat ovat europarlamentaarikkojen mukaan jääneet selvästi alakynteen ostajiin nähden.

”Minusta tässä puututaan aivan oikeaan asiaan. Toivon, että se menee läpi”, Jäätteenmäki toteaa.

Suomessa Kaupan liitto on kuitenkin pitänyt vielä neuvoteltavan direktiivin yksityiskohtia ”aivan eriskummallisina”. Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan käsittelyssä direktiiviin on ilmestynyt hankintayhteistyön kielto. Kaupan liitto katsoo, että kielto estäisi myös K- ja S-ryhmän keskusliikkeitä ostamasta elintarvikkeita omille K-kauppiailleen ja maakunnallisille osuuskaupoille.

”Lähes kaikki kaupan yritykset ovat mukana kansainvälisissä hankintayhteenliittymissä. Niillä saadaan suurempia volyymeja ja parempi markkina-asema neuvotteluissa suurten teollisuusyritysten kanssa. Kesko ja SOK eivät ole mukana samoissa yhteenliittymissä”, Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto kertoi aiemmin.

Torvalds ja Jäätteenmäki katsovat, että direktiivi on oikeansuuntainen.

Kaupan hankintayhteenliittymien markkina-asema on heistä maataloustuottajiin nähden suorastaan epäreilun hyvä. Myös komission alkuperäisessä direktiiviluonnoksessa korostetaan, että ”maataloustuottajat ovat erityisen alttiita epäterveille kaupan käytännöille”, koska niiden neuvotteluvoima ei vastaa kaupan suurostajien neuvotteluvoimaa.

”Jos jostain tuotteesta viljelijän osuus on ehkä 5 prosenttia, niin kaupan kate on 42 prosenttia, niin sitten minä sanon, että tämä on ehkä mennyt nyt vähän väärin”, Torvalds sanoo hymähtäen K-ryhmän Tuottajalle kiitos -kampanjalle.

Kampanjassa K-ryhmä maksaa 30 tuotteesta normaalia korkeampaa tuottajahintaa.

Maataloustuottajain keskusliitto MTK kerää arvioita eri elintarvikkeiden hintarakenteesta. Torvaldsin esimerkkiluvut eivät suoraan vastaa yhtäkään tuotetta, mutta esimerkiksi perunan loppuhinnasta jää nykyisin arviolta 20,3 prosenttia tuottajalle, kaupalle ja teollisuudelle 67,5 prosenttia ja valtiolle verona 12,3 prosenttia. Ruisleivän hinnasta tuottaja saa enää 3,3 prosenttia.

Jäätteenmäki taas hämmästelee, miksi EU-säädöksillä tarvitsee nyt puuttua asiaan, johon Suomessa etsittiin ratkaisua jo runsas sata vuotta sitten.

”Sanoisin kyllä tänne koti-Suomeen, että minä olen lukenut ja ymmärtänyt historian kirjoista, että aikoinaan nämä osuuskunnat perustettiin juuri tätä varten. Kyllä näillä osuuskunnilla on omat päättävät elimet ja oma vastuu, että ne huolehtivat, miten osuuskunta toimii. Nyt pitää EU:n ja Suomen hallituksen puuttua siihen”, Jäätteenmäki taivastelee.

”Mutta osuuskunnan pitää itse puuttua omaan epäoikeudenmukaiseen kauppatapaan. Se on minusta suurin puute, että sitä vastuuta siirretään toisille”, Jäätteenmäki ärähtää.

Keskustaa edustava europarlamentaarikko Elsi Katainen on kertonut pitävänsä ”järjenvastaisena” hankintayhteistyön kieltämistä vaativaa lisäystä. Europuolue Alden neuvottelijana Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnassa toiminut Katainen ei tukenut muutosta valiokunnan äänestyksessä. Hän ei usko sen myöskään menestyvän myöhemmässä käsittelyssä. Jäätteenmäki ja Torvalds ovat molemmat Kataisen ryhmätovereita Aldessa.

Jäätteenmäen mukaan direktiiviin liittyy myös turhan suuria odotuksia.

”Ajatellaan, että se ratkaisee kaikki. Siinähän on muutamia sellaisia esityksiä, jotka ovat ihan oikeita ja kannatan niitä. Esimerkiksi se, että nyt on sellaisia epäreiluja kauppatapoja, että viljelijä vie myytäväksi joitakin tuotteita kauppaan, ne ovat siellä viikon ja sitten kauppa voi palauttaa ne, jos ne eivät olekaan menneet kaupaksi. Ei minusta tällaista voi olla. Silloinhan ne ovat mätiä ja viljelijä joutuu sen vastaamaan. Tällaisiin epäoikeudenmukaisuuksiin pitää puuttua”, Jäätteenmäki toteaa.

LUE LISÄÄ:

Kaupalta uusi ihmetys EU-direktiivistä: Hinnat nousevat, ”markkinavoimaa vyörytetään suuryrityksille”

”Järjenvastainen esitys” – S-ryhmän ja K-ryhmän yleinen hankintatapa halutaankin kieltää EU:ssa

LÄHDE: Uusi Suomi/Ossi Kurki-Suonio 22.10.2018