– seuraa lopun ajan aiheita

Voiko Raamatun siteeraaminen olla rikos?

Oikeudessa punnitaan Suomen sanan- ja uskonnonvapauden tila, toteaa kansanedustaja.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen Helsingin käräjäoikeudessa 24. tammikuuta 2022. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO
Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen Helsingin käräjäoikeudessa 24. tammikuuta 2022. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Oikeudenkäynti kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsästä vastaan alkoi maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa.

– Oikeuden päätös ei koske pelkästään kristittyjen vaan muidenkin vapautta ilmaista oma vakaumuksensa, Räsänen toteaa.

– Toivon, että oikeus vapauttaa sekä minut että Juhana Pohjolan kaikista syytteistä ja antaa vapauttavan päätöksen. Oikeudenkäynti jatkuu 14.2. ja päätös tulee siitä noin kuukauden kuluttua. Jään odottamaan päätöstä rauhallisella ja toiveikkaalla mielellä, hän jatkaa tiedotteessaan.

Räsäsen mielestä tapaus on sanan- ja uskonnonvapauden kannalta historiallinen.

– Oikeuden päätös ei koske pelkästään kristittyjen vaan muidenkin vapautta ilmaista oma vakaumuksensa. Oikeudessa vetosin perustuslakiin sekä kansainvälisiin sopimuksiin kirjattuun sanan- ja uskonnonvapauteen. En peräänny Raamattuun pohjautuvasta vakaumuksestani, Räsänen sanoo.

Kiistää kaikki syytteet

Räsäsen mukaan syyttäjä on esittänyt näkemyksistäni useita vääriä, paikkansapitämättömiä, jopa valheellisia väitteitä.

– Syyttäjän mukaan näkemykseni on, että ”homoseksuaalit eivät myöskään ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit.” Tällaista en ole missään yhteydessä sanonut. Olen moneen kertaan korostanut sitä, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja heillä on yhtäläinen ihmisarvo ja ihmisoikeudet.

– Toisin kuin syyttäjä väittää, en Stiller-keskusteluohjelmassa sanonut homoseksuaalisuutta geneettiseksi rappeumaksi enkä sairautta aiheuttavaksi geeniperimäksi. Päinvastoin torjuin keskusteluohjelman toimittajan ehdottaman ajatusleikin homoseksuaalisuudesta geneettisenä ominaisuutena sanoen, että aivan tuoreimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että mahdollinen geneettinen perimä homoseksuaalisuudessa on pieni, Räsänen jatkaa.

Lisäksi syyttäjä väittää, että näkemykseni mukaan taipumus lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön olisi väistämättä homoseksuaalisuuteen liittyvä ominaisuus.

– Tällaista en ole sanonut enkä niin ajattele. En ole myöskään pitänyt homoseksuaaleja alempiarvoisina ihmisinä, kuten syyttäjä väittää, vaan täysin tasavertaisina ja yhtä arvokkaina Jumalan kuvasti luotuina ihmisinä.

Räsänen sanoo ihmettelevänsä syvästi sitä, että valtakunnansyyttäjän tulkinnan mukaan käytän Raamattuun perustuvaa vakaumustani kiihottamistarkoituksessa.

– Pidän väitettä uskonvakaumusta syvästi halventavana. Syytteenalaiset kantani eivät poikkea klassisesta kristinuskosta, eikä avioliittoa koskeva näkemykseni poikkea kirkon virallisesta linjasta. Syyttäjän tulkinta vaikuttaisi olennaisesti uskonnonvapauden piiriin kaventumiseen Suomessa ja on siksi perusoikeusnäkökulmasta arvioituna vahingollinen.

Räsäsen mukaan mahdollinen tuomio kiihottamisrikoksesta olisi enintään kaksi vuotta vankeutta tai sakkorangaistus.

– Mutta vielä vakavammaksi ongelmaksi nousisi vaatimus sensuurista: käsky poistaa sosiaalisen median päivitykset tai julkaisukielto kirjoitukselle. Tuomio avaisi pään vastaavien julkaisujen kiellolle ja uhkan modernista kirjaroviosta.

Räsäsen mukaan on mahdollista, että syytteiden käsittely etenee korkeampiin oikeusasteisiin, tarvittaessa jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

– Olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta kaikissa tarvittavissa oikeusasteissa.

Tuomioistuin joutuu nyt ensimmäistä kertaa Suomessa ottamaan kantaa siihen, voiko Raamatun siteeraaminen olla rikos. Tuomarit joutuvat pohtimaan perusoikeuksien suhdetta rikoslakiin ja perusoikeuksien keskinäistä suhdetta.

– Olen huolellisesti käynyt kirjoitukseni ja lausumani läpi, jotka ovat tarkastelun kohteena, ja seison edelleen klassiseen kristinuskoon perustuvien ajatusteni takana. Tässä tilanteessa koen kunniatehtäväkseni puolustaa sanan- ja uskonnonvapautta. Puolustan sitä, että Suomessa edelleenkin saa tunnustaa Raamattuun perustuvaa ajattelua, kristillistä opetusta ihmisestä.

Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola joutui myös syytetyksi sen vuoksi, että hän oli vastuussa Räsäsen pamfletin julkaisemisesta ja saatavilla pitämisestä.

LÄHDE: Verkkouutiset/Ilkka Ahtokivi 25.01.2022