– seuraa lopun ajan aiheita

Kuu lisää lämpöä ilmastoon

Uusi tutkimus: Kuu näyttää vaikuttavan ilmastoon 18,6 vuoden syklissä – Lupaa vielä hiukan lisää lämpöä 2030-luvulle

Kuun vaikutus vuorovesiin saattaa aiheuttaa sen, että ilmasto lämpenee 1,5 °C esiteollisesta ajasta hieman nopeammin kuin odotimmekaan.

Kuu mystiset vaikutukset. Kuu vaikuttaa vuorovesiin ja ilmeisesti sitä kautta hiuksenhienosti ilmastoon pitkällä, lähes 19 vuoden syklillä. Reilun vuosikymmenen kuluessa Kuun vaiheiden on havaittu todella vaikuttavan tilastollisella tasolla esimerkiksi ihmisten nukkumiseen, vaikka ”kuuhulluutta” pidettiin pitkään pelkkänä uskomusilmiönä.
Kuu mystiset vaikutukset. Kuu vaikuttaa vuorovesiin ja ilmeisesti sitä kautta hiuksenhienosti ilmastoon pitkällä, lähes 19 vuoden syklillä. Reilun vuosikymmenen kuluessa Kuun vaiheiden on havaittu todella vaikuttavan tilastollisella tasolla esimerkiksi ihmisten nukkumiseen, vaikka ”kuuhulluutta” pidettiin pitkään pelkkänä uskomusilmiönä.

Kuulla vaikuttaa olevan pieni oma vaikutuksensa Maan ilmastoon, ja tämän vuoksi planeettamme saattaa lämmetä kriittisenä rajana pidetyt 1,5 °C esiteollisesta ajasta hieman nopeammin kuin odotimmekaan, New Scientist kirjoittaa.

Kuun kiertorata suhteessa Maan päiväntasaajaan vaihtelee ennustettavassa 18,6 vuoden syklissä. On ollut epävarmaa, miten tämä mahdollisesti osaltaan vaikuttaa maapallon ilmastoon, mutta nyt brittiläisen Readingin yliopiston tutkijat ovat selvittäneet asiaa uudessa mallinnustutkimuksessaan.

Ed Hawkingsin johtama tutkimusryhmä tuli siihen johtopäätökseen, että Kuun kiertoradalla on tällä vuosikymmenellä maapallolle lievä viilentävä vaikutus, ja 2030-luvulla puolestaan lämmittävä. Tutkijoiden mukaan Kuun liike saattaa myös osaltaan selittää väitettyä ilmaston lämpenemisen hidastumista 2000-luvun alussa.

Kuun kiertoradan vaikutus ilmastoon toimii vuorovesien kautta: syklin eri vaiheissa vuorovedet sekoittavat hieman eri lailla valtamerten lämpimiä pintavesia syvemmällä oleviin viileämpiin vesiin. Tämä vaikuttaa merten kykyyn absorboida lämpöä.

”Vaikutus on melko pieni”, Hawkings sanoo New Scientstissa.

Sekä viilentävään että lämmittävään suuntaan se on noin 0,04 °C. Vaikutus on pienempi kuin viilentävän La Niña -ilmiön vaihtuminen lämmittävään El Niño -ilmiöön joidenkin vuosien välein.

Vaikka vaikutus on pieni, se on Hawkingsin mukaan syytä ottaa mukaan ilmaston kehitystä ennustaviin malleihin, jos jatkotutkimukset vahvistavat tulokset. Hawkingsin ryhmän tuloksia ei ole vielä julkaistu vertaisarvioidusti missään tiedejulkaisussa.

Ilman Kuun vaikutuksen huomioimista maapallon keskilämpötilan nousun oletetaan saavuttavan 1,5 celsiusastetta vuosien 2028–2033 välillä. Kuun vaikutuksen huomioiminen kaventaa aikaikkunaa vuosiin 2029–2032. Kuun kiertoradan vaiheiden ajoituksen vuoksi 1,5 °C lämpötilan nousu saavutetaan todennäköisesti noin vuotta aiemmin kuin jos Kuulla ei olisi mitään vaikutusta.

LUE MYÖS

Eläimetkin arvostavat kuutamoillallisia – kuunkierto vaikuttaa ruokailutapoihin

Kalenterit syntyivät vuosituhansien kuluessa ja vuodetkin olivat eri pituisia – aluksi ihmiset kaiversivat viivoja luihin ja keppeihin

Kuu tarjoaa myös yhden mahdollisen selityksen sille, miksi arktinen alue lämpenee koko maapalloa nopeammin. Hawkingsin mukaan tämä johtuu vesistöjen rakenteesta pohjoisessa. Kuun sijainnin viilentävän vaikutuksen aika täsmää myös 2000-luvun alun vuoosiin, jolloin ilmaston lämpeneminen hidastui. Niin sanotut ilmastoskeptikot käyttivät aikanaan tätä trendimuutosta todistelemaan, ettei ilmasto itse asiassa ole lämpenemässä.

Hawkingsin mukaan hänen ryhmänsä tutkimustulokset eivät anna lisätodisteita ilmastonmuutoksen kieltäjille: vaikutus on melko vähäinen ja toistuu erittäin säännöllisessä 18,6 vuoden syklissä. Hän painottaa, ettei sillä voi selittää pitkäaikaisia lämpötilanmuutostrendejä.

LÄHDE: Tekniikka&Talous/Sofia Virtanen 06.05.2022