– seuraa lopun ajan aiheita

Raamatun käsityksestä pahoista hengistä

Raamatun käsitystä pahoista hengistä tulee vastuullisesti soveltaa nykyaikaan

Keskustelu pahoista hengistä on herännyt uudella tavalla henkiin luterilaisten pappien ollessa asiasta eri mieltä. Voiko Raamatun käsitystä pahoista hengistä vastuullisesti soveltaa nykyaikaan vai ei?

Luterilaiset papit ajavat ulos pahoja henkiä riivattuina pidetyistä ihmisistä

Pekka Niiranen kirjoittaa YLE:n verkkosivuilla 28.11.2023 : Luterilaiset papit ovat ryhtyneet piispojen luvalla ajamaan ulos pahoja henkiä riivattuina pidetyistä ihmisistä. Artikkelissaan Niiranen kertoo pastori Lea Kujanpäästä ja rovasti Eero Junkkaalasta, jotka puhuivat kyseisestä aiheesta Kuopiossa. Voimakkaitakin tunteita herättävä aihe houkutteli ihmisiä liikkeelle. Kallaveden kirkon penkit täyttyivät ääriään myöten.

Kujanpäälle ja Junkkaalalle pahat henget ovat osa Raamatun sanomaa ja ne koskettavat myös suomalaisten elämää. YLE:n artikkelin mukaan luennoitsijat muistuttavat, että Raamatussa on useita kohtia, joissa puhutaan pahoista hengistä. Raamatussa myös sanotaan, että Jeesuksen seuraajilla on valta ajaa niitä pois. Kujanpää myös kiteyttää, että varhaisessa kirkossa oli enemmän eksorkisteja kuin diakoneja. Hänen mukaansa eksorkismi on osa klassista kristinuskoa, eli se kuuluu ”kristinuskon pakettiin”.  

Haastattelussa Eero Junkkaala muistuttaa, että riivaus on harvinainen ilmiö, mutta se ei tarkoita sitä, ettei pahoja henkiä olisi olemassa. Kujanpää taas korostaa, että yhdessä Junkkaalan kanssa he lähtevät liikkeelle aina jalat maassa. Jos kotona ujeltaa, niin tarkista ensin ikkunan tiivisteet.

Vaikka pelottavalta tuntuville ilmiöille onkin yleensä täysin luonnollinen selitys ja usein syynä voi  olla myös ihmisen mielenterveysongelma, niin Eero Junkkaala kuitenkin muistuttaa siitä, että:

On ihmisiä, jotka ovat ajaneet itsensä okkultismin, spiritismin, magian ja saatananpalvonnan kautta sellaisiin syövereihin, että sieltä on todella tullut jotain henkiä. Jeesuksen nimessä ajetaan henget ulos ja ne lähtevät. Meillä on tästä niin paljon kokemusta, että me voimme sanoa, että tämä toimii.  

Artikkelin päätteeksi haastatellaan Kuopion piispa Jari Jolkkosta, joka on yllättynyt siitä, kuinka usein papit kohtaavat ihmisiä, jotka ovat kokeneet ahdistusta henkivaltojen läsnäolosta ja jotka pyytävät apua. 

Raamatun käsitystä pahoista hengistä ei voi vastuullisesti soveltaa nykyaikaan

Kaikki eivät – edes luterilaisen kirkon sisällä – ole asiasta kuitenkaan samaa mieltä. Heikki Nenonen, valokuvaava aikuisopiskelija, yrittäjä ja helsinkiläinen pappi kyseenalaistaa Junkkaalan ja Kujanpään toiminnan. Kirkko ja Kaupunki – lehden verkkosivuilta löytyvässä kolumnissaan Nenonen pitää tällaista karismaattiseen kristillisyyteen lukeutuvaa toimintaa vastuuttomana.

Nenonen kirjoittaa: Antiikin aikana eli Raamatun tekstien maailmassa käsitys todellisuudesta oli kokonaan toinen kuin tänään. Myös sairaudet selitettiin eri tavalla, eikä jaottelua hengellisiin, psyykkisiin tai neurologisiin sairauksiin ollut nykymielessä olemassa. 

Nenonen nostaa esiin harhautuneen kristillisyyden, jossa 1970-luvulla aloitettiin analysoimaan kenessä on Jumalan ja kenessä sielunvihollisen henki. Hänen mukaansa kyseinen toimintapa aiheutti valtavasti elinikäisiä haavoja. Varmastikin pitkälti omien kokemustensa perusteella hän toivookin tällaisen touhun loppuvan ihan heti.

Kolumninsa loppupuolella Heikki Nenonen toteaa: Jos persoonallinen paha on olemassa – ja miksei olisi – hän kyllä keksisi ovelampia keinoja aiheuttaa ongelmia kuin kopioida epilepsian, touretten tai psykoosin oireita Uudesta Testamentista … Mitä jos itse Iso Paha onkin kietonut itsensä epäoikeudenmukaisuuden valtarakenteisiin, perheväkivaltaan, ylikulutukseen tai markkinatalouden henkeen. 

Raamatun käsitystä pahoista hengistä tulee vastuullisesti soveltaa nykyaikaan

Nenosen kolumnissa on kuitenkin useampikin haaste:

 • Kyseessä ei ole karismaattiseen kristillisyyteen liittyvä ilmiö. Henkien karkottaminen on ollut osa kirkon toimintaa sen alkuajoista asti. Ei siis ole kysymys jostakin marginaalisen joukon myöhemmin keksimästä toimintatavasta.
 • Nenosen omat kielteiset kokemukset tasapainottomasta henkien haistelusta ovat tietenkin valitettavia ja on paikallaan nostaa tuollainen harhautunut toiminta avoimesti esiin. Haasteeksi muodostuu kuitenkin se, että oma kokemus ylittää Raamatun sanan. Raamatullisten ihmeiden ja armolahjojen toimintaa kyseenalaistavat usein ne henkilöt, jotka ovat noilla alueilla haavoittuneet. Se, että ihminen tai yhteisö saattaa harhautua niiden käytössä, ei kuitenkaan poista aitojen ihmeiden ja armolahjojen olemassaoloa. Lasta ei saa heittää pesuveden mukana alas viemäristä.
 • Raamattu tarjoaa lukuisia esimerkkejä, jotka osoittavat, että kyseessä ei ollut vain sairaus vaan pahan hengen valtaan joutuminen. Alla olevassa viidessä esimerkissä käytetään kreikankielistä ilmaisua πνεύματι ἀκαθάρτῳ (pneumati akathartō), joka tarkoittaa joko epäpuhdasta tai saastaista henkeä:
  • Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki; ja se huusi. (Mark.1:23)
  • Ja kohta kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. (Mark.5:2)
  • Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sille: ”Sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene”. (Mark.9:25)
  • Sillä hän oli käskemäisillään saastaista henkeä menemään ulos siitä miehestä. Sillä pitkät ajat se oli temponut häntä mukaansa; hänet oli sidottu kahleisiin ja jalkanuoriin, ja häntä oli vartioitu, mutta hän oli katkaissut siteet ja kulkeutunut riivaajan ajamana erämaihin. (Luuk.8:29) Riivaajasta käytetään sanaa daimoniou, joka tarkoittaa demonia tai pahaa henkeä.
  • Ja vielä pojan tullessakin riivaaja repi häntä ja kouristi kovin. Mutta Jeesus nuhteli saastaista henkeä ja paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isällensä. (Luuk.9:42)

Jeesus on kaiken pahan vallan voittaja

On perusteetonta väittää, että Jeesus olisi kohdannut vain fyysisesti tai henkisesti sairaita eikä olisi ollut tekemisissä pahojen henkien kanssa. Kun ylläolevia jakeita tutkii laajemmassa kontekstissaan asia paljastuu selvästi. Otan pidemmän katkelman Luukkaan evankeliumin luvusta 8:

Ja kun hän oli noussut maihin, tuli häntä vastaan kaupungista mies, jossa oli riivaajia; ja hän ei ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa. Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella äänellä: ”Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä rukoilen sinua: älä minua vaivaa.” Sillä hän oli käskemäisillään saastaista henkeä menemään ulos siitä miehestä. Sillä pitkät ajat se oli temponut häntä mukaansa; hänet oli sidottu kahleisiin ja jalkanuoriin, ja häntä oli vartioitu, mutta hän oli katkaissut siteet ja kulkeutunut riivaajan ajamana erämaihin. Niin Jeesus kysyi siltä sanoen: ”Mikä on nimesi?” Hän vastasi: ”Legio”; sillä monta riivaajaa oli mennyt häneen. Ja ne pyysivät häntä, ettei hän käskisi heidän mennä syvyyteen. Niin siellä oli vuorella suuri sikalauma laitumella; ja ne pyysivät häntä, että hän antaisi heille luvan mennä sikoihin. Ja hän antoi niille luvan. Niin riivaajat lähtivät ulos miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui. (Luuk.8:27-33)

Jos Nenosen mukaan kyseessä on vain fyysinen tai henkinen sairaus, niin mikä ihmeen voima sai sikalauman hukkumaan järveen?

Uusi Testamentti on pullollaan esimerkkejä Jeesuksen tai hänen opetuslastensa kohtaamisista pahuuden voimien tai pahojen henkien kanssa. Kirkkain osoitus pahan vallan voittamisesta on Kristuksen ylösnousemus. Hän on kukistanut kaikki pimeyden vallat ja voimat. Hänen ominaan meidän ei tarvitse pelätä mitään pahaa! Kristuksen suojissa olemme varmassa turvassa. Nyt ja aina. Älä pelkää. Hän on voittaja.

LÄHDE: Patmos blogi/Jouni Lallukka 11.12.2023

INFO: Jouni Lallukka on Patmos Lähetyssäätiön kehityspäällikkö, raamattukouluttaja sekä ylitse seurakuntarajojen pidetty kirjailija ja raamatunopettaja.

Voit kuunnella 07.12.2023 Toimittajien Tunti – ohjelmajakson sekä valtavan määrän muita puheita ja radio-ohjelmia rekisteröitymällä tai kirjautumalla ilmaiseen Patmos + – palveluun.

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.