– seuraa lopun ajan aiheita

Hamas omin sanoin – Naamiot ovat pudonneet

MEDIA, joka toisinaan esittää selitykseksi Hamasin hyökkäykselle ja barbaariselle käytökselle Gazan saarron palestiinalaisille aiheuttamaa ”näköalattomuutta” ei ymmärrä Hamasia ja siksi tulkitsee konfliktin narratiivin väärin.

Eikä syy palaudu myöskään kahden valtion malliin ratkaisuna. Eli tämän lukutavan mukaan kahden valtion mallin myötä Hamasilla ei olisi mitään syytä toimia niin kuin se toimii. Jos siis vain Israel saataisiin taipumaan palestiinalaisten vaatimuksiin omasta valtiosta tulisi rauha.

Tämäkin lukutapa on väärä, eikä siinä ymmärretä Hamasia, jonka terroristisella toiminnalla ei ole mitään suoraa tekemistä Gazan saarron taikka Israelin rinnalle perustettavan oman suvereenin palestiinalaisvaltion perustamisen kanssa.

Tässä perustelut:

Gazan saarto, josta puhutaan, alkoi 2007 Hamasin ensin voitettua alueen vaalit 2006 ja sitten kaapattua vallan ja ajaen Fatahin väkivaltaisesti ulos Gazasta. Alkoi Hamasin islamilainen diktatuuri sekä terrorismi Israelia kohtaan Gazasta käsin. Alkoi saarto 2007, joka on välillä ollut tiukempi ja välillä löysempi olosuhteista riippuen.

Mutta Hamas perustettiin jo elokuussa 1988 tuhoamaan Israel eikä silloin ollut mitään Gazan saartoa, jolla järjestön väitetty ”vastarinta” mediassa toisinaan selitetään. Muutama vuosi myöhemmin 1993-95 Oslon sopimusten myötä Arafat sai vapaasti palata Gazaan, tulla ja mennä melkein miten halusi.

Hamasin perustamisasiakirjassa vuodelta 1988 kerrotaan mistä liikkeessä ja sen päämäärissä on kyse. Eikä liikkeen terroristisella ”vastarinnalla” sen mukaan ole mitään tekemistä Gazan kaistaleen saarron kanssa.

Syy on yleisemmin juutalaisvaltion olemassaolossa sellaisenaan. Kyse on koko Israelista, jota Hamas pitää miehitettynä Islamille kuuluvana maana ja joka pitää kokonaan ”vapauttaa”.

Älkää toki minua uskoko.

Näin Hamasin perusasiakirja (Hamas Covenant) 18. Elokuuta 1988 toteaa omin sanoin.

Esimerkiksi:

Israel on olemassa ja jatkaa olemassaoloaan, kunnes islam tuhoaa sen …”

Myöhemmin artiklassa 7 lainataan hadithia (al Bukhari) ja haetaan innoitusta Muhamedin sanoista:

”Tuomiopäivä ei tule ennen kuin muslimit taistelevat juutalaisia vastaan (tappaen juutalaiset), jolloin juutalainen piiloutuu kivien ja puiden taakse. Kivet ja puut sanovat: ”Oi muslimit, oi Abdulla, takanani on juutalainen, tulkaa ja tappakaa hänet.”

Niiden, jotka ajattelevat ratkaisun löytyvän kahden valtion mallista kannattaa lukea myös perusasiakirjan artikka 13:

”Aloitteet, niin sanotut rauhanomaiset ratkaisut ja kansainväliset konferenssit ovat ristiriidassa islamilaisen vastarintaliikkeen periaatteiden kanssa … Islamilaisen vastarintaliikkeen nationalismi on osa sen uskontoa … Nämä konferenssit ovat vain keinoja asettaa vääräuskoiset muslimien maahan välimiehiksi … Palestiinan kysymykseen ei ole muuta ratkaisua kuin jihad. Aloitteet, ehdotukset ja kansainväliset konferenssit ovat kaikki ajanhukkaa ja turhia ponnisteluja.” (Artikla 13)

Kyse ei siis ole Gazan saarrosta, eikä kahden valtion ratkaisun kariutumisesta. Kyse on siitä, että Israel on olemassa alueella, joka Hamasin mukaan kuuluu kokonaan Islamille.

Hamas toimii 1988 peruskirjansa julkilausuttujen tavoitteiden mukaisesti. Hamas on peruskirjan mukaan samaisen muslimiveljeskunnan hengenheimolainen, kuin oli Al-Qaida ja ISIS. Se myös näkyy tavassa toimia sekä hallita.

Vuonna 2017 Hamas julkaisi uuden asiakirjan ja sen 42 prinsiippiä. Kieli on perusasiakirjaa ”maltillisempaa” (esim juutalaisten masilmanlaajuisella salaliitolla ei enää herkutella ja viittaukset Siionin vanhinten pöytäkirjaan on siistitty pois ym.), mutta poliittinen päämäärä ei ole muuttunut eikä perusasiakirjaa vuodelta 1988 ole missään kumottu.

Akateemiset älyköt, jotka uuden asiakirjan valossa väittivät Hamasin olennaisesti muuttuneen tai muuttaneen pyrkimyksiään ja toimintaansa osoitettiin olevan täysin väärässä viimeistään lauantain siviileihin kohdistuneen julman ja huolella suunnitellun verenvuodatuksen myötä.

Israel ei ole palestiinalaisten tai gazalaisten vihollinen. Mutta Israelin täytyy elää.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, että ”Naamiot ovat pudonneet. Näkyy vain sodan kylmät kasvot.”

Hamasin naamiot myös ovat pudonneet sosiaalisen median täyttyessä Hamasin terroristien itse kuvaamista videoista, joissa nämä häpeilemättä rehvastelevat tekemillään julmuuksilla, kokonaisten perheiden tappamisella, naisten, lasten ja jopa vanhusten kaappaamisilla ja pahoinpitelemisillä.

Moni on alkanut nähdä verisen todellisuuden naamion takaa.

LÄHDE: Patmos blogit/Pasi Turunen 09.10.2023

INFO: Pasi Turunen (TM) on raamatunopettaja, toimittaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja.

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.