tag rikollisuus

6 artikkelia

Tunteita turruttava lääke uhkana

TS: Uhkaako tunteita turruttavan lääkkeen väärinkäyttö Suomea?

Tramadoli luokitellaan Ruotsissa huumausaineeksi. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Tramadoli luokitellaan Ruotsissa huumausaineeksi. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Tramadoli-lääkkeen väärinkäyttö on Ruotsissa hurjassa kasvussa.

Kipulääke tramadolin väärinkäyttö on ollut viime vuosina kasvussa. Asiasta uutisoi Turun Sanomat.

Lääkkeeseen linkittyviä rikoksia kirjattiin vuonna 2015 joitakin kymmeniä. Tapausten määrä nousi kahdessa vuodessa sataan ja viime vuonna tapauksia oli jo noin 270.

– Heinäkuuhun mennessä rikoksia, joihin tramadoli on jollakin tavalla liittynyt, oli kirjattu 110. Varmaan tällä tahdilla päästään tänä vuonna kahteen sataan tapaukseen, rikosylikomisario Kari Siivo kertoo TS:lle.

Lääkkeen väärinkäyttö on yleistä Ruotsissa. Vuonna 2020 poliisi takavarikoi yli puoli miljoonaa pilleriä. Vastaava lukema vuonna 2015 oli alle 200 000.

– Se turruttaa joitakin tunteita, minkä vuoksi ihminen voi tehdä tekoja, joihin hän ei muuten pystyisi, komisario Patrik Andersson kommentoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle aiemmin kesällä.

Suomessa tramadolia ei ole luokiteltu huumausaineeksi, joten aineen hallussapito, myyminen tai käyttö ei ole huumausainerikos.

LÄHDE: Verkkouutiset/Juuso Laitinen 29.08.2021

Suomessa syntynyt sarjarikollinen karkotetaan

Suomessa syntynyt ja koko elämänsä Suomessa asunut mies päätettiin karkottaa kansalaisuusvaltioonsa Somaliaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että miehen jatkuvat vakavat rikokset olivat uhka yhteiskunnalle.

Korkein hallinto-oikeus KHO.Kuva: KARI PEKONEN/IL
Korkein hallinto-oikeus KHO.Kuva: KARI PEKONEN/IL

Suomessa vuonna 1993 syntynyt ja täällä koko ikänsä asunut somalialaismies, jolla on Suomessa myös lapsia, on päätetty poikkeuksellisesti karkottaa kansalaisuusvaltioonsa Somaliaan yhteiskunnalle aiheuttamansa uhan vuoksi. Ratkaisusta kerrotaan korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksissä.

Mies on Somalian kansalainen, joka syntyi Suomessa ja sai vuonna 1993 ensimmäisen oleskelulupansa Suomeen. Hänen vanhempansa eivät hakeneet hänelle Suomen kansalaisuutta hänen ollessaan lapsi. Pysyvän oleskeluluvan Suomeen hän sai marraskuussa 1997. Hänellä on myös vuonna 2015 ja 2019 syntyneet lapset, jotka ovat Suomen kansalaisia.

Väestötietojärjestelmään miehen äidinkieleksi on merkitty somali, mutta hän ei kertomansa mukaan ole koskaan käynyt Somaliassa, eikä hänellä ole siellä myöskään turvaverkkoa.

Poliisi esitti miehen karkottamista Somaliaan rikoksiin syyllistymisen perusteella vuonna 2017. Maahanmuuttovirasto päätti vuonna 2019 karkottaa hänen Somaliaan ja määräsi hänet Schengen-aluetta koskevaan kolmen vuoden mittaiseen maahantulokieltoon, mistä valitettiin hallinto-oikeuteen. Sekä hallinto-oikeus että nyt korkein hallinto-oikeus hylkäsivät valitukset ja pitivät karkotuspäätöksen voimassa.

”Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei A:n karkottaminen Somaliaan ollut suhteellisuusperiaatteen eikä ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa edellytetyn välttämättömyys- ja oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastaista. Kun otettiin huomioon A:n jatkuva rikollinen toiminta, joka oli ollut omiaan vaarantamaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja joka oli edelleen jatkunut, maasta karkottamista puoltavia seikkoja oli pidettävä sitä vastaan olevia seikkoja painavampina”, KHO perustelee vuosikirjapäätöksessään.

”Lasten etu ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin. Asiassa ei ollut myöskään arvioitava, että A olisi ulkomaalaislain 147 §:ssä tarkoitetun kohtelun vaarassa Somaliassa. Tämän vuoksi A oli voitu määrätä karkotettavaksi Somaliaan ja kolmen vuoden mittaiseen maahantulokieltoon.”

Rikokset jatkuvia sekä vakavia

Ratkaisussa käydään läpi miehen mittavaa rikoshistoriaa, joka on oikeuden kuvauksen mukaan ollut jatkuvaa sekä vakavaa.

Mies oli tuomittu ensimmäisen kerran vuonna 2010 ehdolliseen vankeusrangaistukseen nuorena henkilönä tehdyistä 11 ryöstöstä, varkaudesta, pahoinpitelystä ja pakottamisesta. Täysi-ikäisenä hänet oli tuomittu ryöstöistä, varkauksista ja varkauden yrityksistä, pahoinpitelyistä, toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta, vahingonteosta, lievästä vahingonteosta, laittomista uhkauksista, petoksista, maksuvälinepetoksista, väärän henkilötiedon antamisista, huumausaineen käyttörikoksista, törkeistä rattijuopumuksista, törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista, liikenneturvallisuuden vaarantamisista sekä kulkuneuvon kuljettamisista oikeudetta.

Vuosien 2010–2017 välisenä aikana hänet oli tuomittu kaikkiaan kymmeneen eri vankeusrangaistukseen, joiden pituus oli vaihdellut 40 päivän mittaisesta vankeusrangaistuksesta yhden vuoden ja kuuden kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen.

Maahanmuuttoviraston päätöksen aikaan mies oli rikoksesta epäiltynä vuosina 2017–2019 tapahtuneista kahdesta pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta, maksuvälinepetoksesta, kahdesta varkaudesta, törkeästä maksuvälinepetoksesta, identiteettivarkaudesta ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta.

Maahanmuuttoviraston päätöksen jälkeenkin hänet oli tuomittu muun muassa rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausainerikoksista.

Valituksessa vaatimusta karkotuksen perumisesta perusteltiin sillä, että rikostuomiot keskittyivät miehen nuoruusvuosiin ja että viimeisimmän, vuoden 2016 vankeustuomioon jälkeen tämän elämä oli kehittynyt parempaan suuntaan. Maahanmuuttoviraston tietojen mukaan rikollinen käyttäytyminen oli kuitenkin jatkunut vielä vuonna 2020, mikä ei tukenut kertomusta pyrkimyksestä nuhteettomaan elämään.

Perhe-elämän suoja puhui karkottamista vastaan, mutta puoltavat seikat painavampia

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ulkomaalaislaissa säädetyt edellytykset miehen karkottamiseksi täyttyivät. Koska mies oli syntynyt Suomessa ja asunut täällä koko ikänsä, karkottamisen tuli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan olla poikkeuksellista ja karkottamisen puolesta puhuvien seikkojen hyvin painavia.

Karkottamisen puolesta puhuvien seikkojen lisäksi harkinnassa otettiin huomioon sitä vastaan puhuvat seikat, erityisesti perhe-elämän suoja ja miehen lasten etu. Mies on ollut molempien lastensa huoltaja ja oman kertomansa mukaan asunut toisen lapsen ja tämän äidin kanssa. Toinen lapsi on otettu huostaan, mutta mies on kertomansa mukaan tavannut tätä säännöllisesti.

Ihmisoikeussopimus ei ole ehdoton

Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen perhe-elämän suoja ei ole ehdoton, KHO tuo esiin, vaan siihen voidaan puuttua silloin, kun se on välttämätöntä muun muassa kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi.

”Korkein hallinto-oikeus otti yhtäältä huomioon A:n vahvat siteet Suomeen sekä perhe-elämän suojan ja lasten edun ja toisaalta hänen yhteiskunnan turvallisuudelle aiheuttamansa pitkäaikaisen ja vakavan uhan, jonka ei voitu arvioida poistuneen ja joka toistuvuudellaan osoitti myös rikosten uusimisen vaaraa. Vaikka A:n rikokset olivat alkaneet nuoruusiässä ja rikoksiin liittyi merkittävällä tavalla A:n päihteidenkäyttö ja siitä seuraavat vaikeudet hallita elämää, rikosten jatkuvuus, määrä ja laatu osoittivat samalla puuttuvaa sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan”, oikeus perustelee.

Asiassa ei oikeuden mukaan ole ilmennyt seikkoja, joiden perustella olisi syytä epäillä kummankaan lapsen jäämistä ”Suomessa ilman hyvinvoinnilleen välttämätöntä huolenpitoa, vaikka muutoksenhakija ei oleskelisikaan Suomessa”.

KHO oli alkuvuodesta 2021 kieltänyt miehen maasta poistamisen täytäntöönpanon valituksen käsittelyn ajaksi, joten päätös toimeenpannaan KHO:n ratkaisun myötä.

LÄHDE: Uusi Suomi/Teppo Ovaskainen 08.07.2021

Varoitus ”viranomaisista”

Varo härskiä temppua – suomeakin puhuville ”viranomaisille” kannattaa lyödä heti luuri korvaa

Kaupparekisteriä ylläpitävä viranomainen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) varoittaa yrityksiä huijareista, jotka esiintyvät sen nimissä. Huijauspuhelusta voi saada käsityksen, että yritys jää pois ’rekisteristä’, jos maksua ei makseta.

Artikkeliin liittyvä kuva

”Kaupparekisterin asiakkaana voit saada kirjeitä ja puheluja tai laskuja ja tilauslomakkeita, joilla ei ole mitään tekemistä PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin kanssa”, PRH kertoi tiedotteessa.

PRH:n mukaan harhaanjohtavat yhteydenotot tulevat enimmäkseen ulkomailta ja englannin kielellä, mutta myös Suomesta tehdyt ja suomenkieliset yhteydenotot ovat mahdollisia.

”Harhaanjohtavissa puheluissa voidaan sinulle tarjota esimerkiksi mahdollisuutta tarkistaa yrityksen rekisteritiedot ja päivittää tiedot ’yritysrekisteriin’ tai YTJ:ssä vuosimaksua vastaan. Puhelusta voi saada käsityksen, että yritys jää pois ’rekisteristä’, jos maksua ei makseta.”

PRH muistuttaa, että kaupparekisteristä ei koskaan soiteta markkinointipuheluja, vaan ainoastaan, jos yrityksen ilmoituksessa on puutteita.

Harhaanjohtavissa kirjeissä voidaan esimerkiksi tarjota mahdollisuutta ”yritysrekisterissä” tai YTJ:ssä olevien tietojen tarkastamiseen ja päivittämiseen.

PRH:lla on palveluja, joilla voit suojautua huijauksia vastaan.

LÄHDE: TIVI/Antti Honkamaa 24.08.2020

Muslimimiesten rikostilastoista pohjoismaissa

Pohjoismaiden pelottavat rikostilastot: muslimimiehet yliedustettuina melkein jokaisessa rikosluokassa

LÄHDE: OikeaMedia/Tytti Salenius 07.10.2019

”Elleivät Pohjoismaiden poliitikot aloita aktiivisesti tutkimaan tilastojen kuvaamia tosiasioita, ongelmista tulee entistä hankalampia: sellaisia, mitkä eivät ehkä ole lainkaan ratkaistavissa”

Artikkeliin liittyvä kuva

”Löfven, olet menettänyt Ruotsin hallinnan”, Ruotsin Maltillisen kokoomuksen johtaja Ulf Kristersson totesi elokuussa Aftonbladetissa kirjoittamassaan artikkelissa, jossa hän kritisoi Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin epäonnistumista Ruotsin suurimpien ongelmien ratkaisemisessa.

Kristersson huomautti:

”Kaksi asiaa, joita me [Maltillinen kokoomus] pidämme erittäin tärkeinä, ovat laki ja järjestys sekä integraatio. Ne ovat Ruotsin suurimpia ongelmia nyt.

Viime vuonna tapahtui 306 ammuskelua ja 45 ihmistä ammuttiin kuoliaaksi. Poliisin mukaan surmattujen määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2014. Samana ajanjaksona seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden määrä on BRÅ:n mukaan kolminkertaistunut.”

Konkreettiset uudistukset ovat Kristerssonin mukaan välttämättömiä.

”Olemme ehdottaneet niitä – sosiaalidemokraatit kieltäytyvät.

Samalla on kotoutumiskriisi: Yli puolet kaikista työttömistä on syntynyt Ruotsin ulkopuolella. Syrjäytyneillä alueillamme on kouluja, joissa edes puolet opiskelijoista ei läpäise kaikkia oppiaineita … Monet Ruotsissa syntyneet lapset tuskin puhuvat ruotsia, ja sortavaa kunniakulttuuria harjoitetaan laajasti. Tässäkin asiassa olemme vaatineet uudistuksia, mutta sosiaalidemokraatit torjuvat ajatuksen.”

Laajasti Pohjoismaiden tilannetta seuraava ja siitä kirjoittava Gatestone -instituutin vanhempi tutkija, asianajaja ja poliittinen analyytikko Judith Bergman huomauttaa 26.9.2019 päivätyssä artikkelissaan Kristerssonin kritiikin osoittavan, että Ruotsin poliittinen valtavirta on täysin tietoinen maan perustavanlaatuisista ongelmista.

Bergmanin mukaan tällainen arvostelu on erityisen merkittävää, kun se tulee juuri Maltilliselta kokoomukselta: Kristerssonin edeltäjä Frederik Reinfeldt, joka oli Ruotsin pääministeri vuosina 2006-2014 ja Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja vuosina 2003-2015, ei pitänyt tilannetta huolestuttavana.

Vuonna 2014 Reinfeldt kehotti ruotsalaisia ”avaamaan sydämensä” maailman pakolaisille:

”Nyt pyydän ruotsalaisia ​​olemaan kärsivällisiä. Osoittamaan solidaarisuutta muulle maailmalle … Pitkällä tähtäimellä luomme tällä tavalla paremman maailman … Tämä tulee olemaan kallista, meillä ei ole varaa moneen muuhunkaan, mutta nämä ovat todella ihmisiä, jotka pakenevat henkensä edestä.”

Toisin kuin Ruotsin nykyinen hallitus, Kristersson näyttää havahtuneen Ruotsin todellisuuteen.

Yksi näistä realiteeteista, Ruotsin turvallisuusviraston (MSB) mukaan on se, että terrorismi on nyt uhka kaikkialla Ruotsissa, ja siksi jopa pienempien kuntien on varauduttava terroritekoihin.

”Ensinnäkin”, MSB:n julkisen ympäristön turvallisuudesta vastaava Jonas Eriksson sanoo, ”on oltava tietoinen siitä, että näin voi tapahtua pienemmissä kaupungeissa … Sitten on mietittävä, mikä kunnassa voi olla haavoittuvaa ja herkkää”.

Hän lausui näin pian sen jälkeen, kun poliisi esti elokuussa mahdollisen terrori-iskun Östersundin kaupungissa. Aftonbladetin mukaan epäilty yritti ajaa väkijoukkoon ja ihmisten päälle. Häntä tutkitaan myös yhteyksistä muslimi Rakhmat Akiloviin, joka tuomittiin viiden ihmisen tappamisesta törmätessään kuorma-autolla Åhlénsin tavaratalon seinään Tukholman keskustassa huhtikuussa 2017.

Poliisin tilastojen mukaan Ruotsissa tapahtui vuoden 2019 alusta heinäkuun loppuun mennessä 120 pommi-iskua. Lukujen perusteella kasvu on 45 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, jolloin muslimit panivat toimeen 83 pommi-iskua. Ruotsin eteläosa on kärsinyt pahiten, 44 pommitusta.

”Tällä hetkellä voidaan vain arvuutella syitä. Meillä on lisääntynyt rikollisuuden ja syrjäytymisen ongelma”, selitti eteläisen poliisialueen päätutkija Petra Stenkula.

Pelkästään eteläisessä, suunnilleen 35 000 asukkaan paikkakunnalla, Ruotsin Landskronan kaupungissa joulukuun 2018 jälkeen on tapahtunut seitsemän räjähdystä tai pommi-iskua. Elokuussa Landskronan kaupungintalon sisäänkäynti räjäytettiin.

Elokuussa toisessa Etelä-Ruotsin kaupungissa, Linköpingissä räjähti jo toisen kerran tänä vuonna. Poliisi löysi vaarallisen esineen, jonka epäili olevan räjähde. Kun kansallinen pommisuojaryhmä tuhosi sen, tapahtui voimakas räjähdys, joka tuhosi poliisin varastorakennuksen ja vaurioitti useita muita rakennuksia.

Kesäkuun alussa, myös Linköpingissä, räjähdys tuhosi koko asuinrakennuksen ja näytti siltä, ​​kuin se olisi pommitettu sodassa. Kuin ihmeen kaupalla kukaan ei kuollut räjähdyksessä, mutta 20 ihmistä loukkaantui. Poliisi jaksaa edelleen uskoa tapauksen liittyvän vain jengien väliseen yhteenottoon.

Tällaisten tapahtumien aiheuttama alituinen turvattomuus tarkoittaa, että vartijoiden ja muiden turvapalvelujen tarve on lisääntynyt dramaattisesti. Sekä yksityiset yritykset että kunnat ovat pyytäneet palkkaamaan lisää vartijoita. Ruotsin kaupan alan järjestön lehdistöpäällikön, Hans Tjernströmin mukaan keskiverto elintarvikeliike käyttää rahaa noin 600 000 kruunua (62 000 dollaria) vuodessa vartijoihin ja muihin turvallisuuteen liittyviin kohteisiin. Turvallisuusalan lähteen mukaan seuraavan kolmen vuoden aikana turva-alan yritysten on rekrytoitava 5 300 uutta työntekijää.

Myös muslimimaahanmuuttajien tekemät raiskaukset ja seksuaalinen väkivalta jatkuu surutta entiseen tahtiin.

Pelkästään Uppsalassa, viehättävässä ruotsalaisessa yliopistokaupungissa – jossa 80 % tytöistä ei tunne oloansa turvalliseksi keskustassa – tehtiin elokuussa neljän päivän aikana neljä raiskausta tai raiskausyritystä.

Tukholmassa elokuussa järjestetyn ”We are Stockholm” –nuorisofestivaalin aikana tapahtui kaksi raiskausta noin kymmenen muun seksuaalirikoksen lisäksi. ”Piteå dansar och ler” -kesäfestivaaleilla (PDOL) Piteåssa toiseen raiskaukseen osallistui kymmenen miestä.

Maltillisen kokoomuksen parlamentin jäsen Josefin Malmqvist vetoaakin oikeusministerinä ja maahanmuuttopolitiikan ministerinä toimivaan Morgan Johanssoniin ”lopettamaan raiskaukset ja aiheuttamasta naisille pettymystä”.

Malmqvist kirjoitti artikkelissaan:

”Alttius seksuaalirikoksille on lisääntynyt voimakkaasti oikeusministeri Morgan Johanssonin (S) aikana: kolmantena peräkkäisenä vuotena ilmoitettujen raiskausten määrä vuonna 2018 nousi 20 ilmoitettuun raiskaukseen päivässä. Tähän mennessä tänä vuonna ilmoitettujen raiskausten määrä on kasvanut 14 prosenttia … Ruotsissa – yhdessä maailman tasa-arvoisimmista maista – naisten vapaus heikkenee. Se, että naisilla ei ole samanlaista mahdollisuutta liikkua vapaasti kaduilla ja aukioilla tarvitsematta olla huolissaan joutumisesta rikoksen uhriksi, on vakavaa naisten vapauden ja itsemääräämisoikeuden rajoittamista.

Vaikka yhä useammat naiset ilmoittavat seksuaalirikoksista, ratkaistujen raiskausten määrä on edelleen pelottavan alhainen. Viime vuosina ilmoitettujen raiskausten tarkastelu osoittaa, että vain viisi sadasta ilmoitetusta raiskauksesta johtaa tuomioon.”

Toinen lain ja järjestyksen puutteesta kärsinyt väestöryhmä Ruotsissa on lapset. Brån mukaan nuoriin kohdistuvien ryöstöjen määrä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Muutamassa vuodessa alle 18-vuotiaita vastaan ​​tehtyjen ryöstöjen määrässä on merkittävästi kasvua, 1 084:stä ilmoitetusta ryöstöstä vuonna 2015 1 896:een vuonna 2018 – kasvua 75 %.

Nuoriin kohdistetuista ryöstöistä vuonna 2019 on jo tähän mennessä tehty 1 247 ilmoitusta. Ruotsin poliisiosaston kriminologi Sven Granathin mukaan nuorten ryöstämisen lisääntyminen voi johtua siitä, että vanhempien ihmisten ryöstämisestä tai varastamisesta kaupoissa on tullut vaikeampaa.

”Se on yhä vaikeampaa, ja sitten he jahtaavat ryhmää, joka ei pysty myöskään suojautumaan. Heillä on myös mitä muut nuoret haluavat, kuten mopoja, puhelimia ja koruja”, Granath pohtii.

Gatestone -instituutin vanhempi tutkija Judith Bergman toistaa Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan, Ulf Kristerssonin huolen ja on sitä mieltä, ​​että pääministeri Löfven on todella menettänyt Ruotsin hallinnan.

Bergman toteaa 4.10.2019 päivätyssä artikkelissaan ”Kuka pelkää Pohjoismaiden rikostilastoja?”, että Ruotsissa keskustelut siitä, kuka on maan nykyisen rikollisepidemian takana – joka muistuttaa enenevässä määrin jo sotatannerta – on jo pitkään ollut tabu.

Tästä tilastointia on julkaissut Ruotsin rikostenehkäisyneuvosto (BRÅ) vain kahdesti, vuonna 1996 ja 2005. BRÅ:n julkaistessa vuonna 2005 viimeisimmän aiheesta laatimansa raportin ”Rikollisuus Ruotsissa ja ulkomailla syntyneiden keskuudessa”, se sisälsi seuraavan huomautuksen:

”Kriitikot ovat väittäneet, että uusia tuloksia voidaan suurennella, tarkastella asiayhteydestä erillään ja tulkita väärin ja joka on omiaan vahvistamaan ’me ja he’ -ajattelua. On syytä ottaa tällaiset riskit vakavasti. BRÅ:n arvion mukaan … tietoon perustuva kuva maahanmuuttajien rikollisuudesta on parempi kuin arvauksiin ja henkilökohtaisiin havaintoihin perustuva kuva. Koska ajankohtaista tietoa rikoksista ulkomailla syntyneiden ja heidän lastensa keskuudessa ei ole, se helpottaa myyttien luomista ja yhteensovittamista.

Jos rikollisuus on ongelma tietyissä ulkomailla syntyneiden ryhmissä, silloin ongelmat eivät katoa, ellet korosta niitä ja puhu niistä avoimesti. Oikean kuvan ongelmien laajuudesta ja kehityksestä pitäisi sen sijaan olla paras perusta olosuhteiden analysoimiseksi ja parantaa kaikkien asukkaiden kykyä toimia moitteettomasti Ruotsissa, etnisestä alkuperästä riippumatta.”

Tuohon aikaan viranomaiset ilmeisesti arvostivat tosiasioita.

Kaksitoista vuotta myöhemmin, tammikuussa 2017, oikeusministeri Morgan Johansson kieltäytyi kuitenkin jyrkästi julkaisemasta tilastoja rikollisten etnisestä alkuperästä Ruotsissa. Johanssonin mukaan:

”[Tutkimuksia] on tehty sekä Ruotsissa aiemmin, ja on olemassa lukemattomia kansainvälisiä tutkimuksia, jotka kaikki osoittavat suurin piirtein samaa: vähemmistöryhmät ovat usein yliedustettuina rikollisuustilastoissa, mutta kun sosioekonomiset tekijät poistetaan, se [yliedustus] katoaa melkein kokonaan. Joten voin tehdä poliittiset johtopäätökset jo olemassa olevien kansainvälisten ja ruotsalaisten tutkimusten perusteella.”

Johansson, joka oikeusministerin tehtävien lisäksi toimii myös maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan ministerinä, ei ollut yksin tätä mieltä. Kun Ruotsin televisio kysyi Ruotsin parlamentin poliittisilta puolueilta, enemmistö oli sitä mieltä, että tällaista tilastotietoa ei tarvita.

Ruotsidemokraatit – jonka kannatus on nosteessa ja uhkaa jo sosiaalidemokraattien asemaa suurimpana puolueena – olisivat sen sijaan halunneet päivittää tilastoja siitä, mistä maista rikoksesta epäillyt henkilöt tulevat.

Tänä kesänä julkisten tilastotietojen puuttuessa edelleen näinkin erittäin tärkeästä julkisesta aiheesta, yksityinen säätiö Det Goda Samhället otti tehtäväkseen laatia nämä tilastot uudessa raportissaan ”Invandring och brottslighet – ett trettioårsperspektiv”, (”Maahanmuutto ja rikollisuus – kolmenkymmenen vuoden perspektiivi”).

Kaikki siinä oleva raakadata tilattiin BRÅ:lta ja oli BRÅ:n toimittamaa. BRÅ:n raakatietoihin pääsee käsiksi tästä.

Det Goda Samhälletin uuden raportin mukaan:

”Nyt ensimmäistä kertaa enemmän rikoksia – absoluuttisesti ilmaistuna – tekevät ulkomaalaistaustaiset henkilöt kuin ruotsalaista alkuperää olevat henkilöt … Rikoksiin kaikkein taipuvaisimpaan väestön alaryhmään kuuluvat ihmiset, jotka ovat syntyneet [Ruotsissa] kahdelle ulkomailla syntyneiden vanhemmille.”

Raportissa pääteltiin:

”Tutkimukset koskivat yli kolmeakymmentä vuotta ja yksi suuntaus on selkeämpi kuin kaikki muut. Nimittäin se, että osuus ulkomaalaistaustaisten henkilöiden tekemien rikosten kokonaismäärästä kasvaa tasaisesti … Ensimmäisen tutkitun ajanjakson aikana, vuosina 1985-1989, ulkomaalaistaustaisten osuus oli 31 prosenttia kaikista rikoksista. Ajanjaksolla vuosina 2013-2017 määrä oli noussut 58 prosenttiin. Täten ruotsalaista alkuperää olevien ihmisten osuus on nyt alle puolet, 42 prosenttia, vaikka he muodostavat 67 prosenttia tutkitusta väestöstä.”

Vuonna 1996 BRÅ julkisti asiaa koskevassa ensimmäisessä raportissaan ( s. 40 ), että ”Ulkomaalaisissa tutkimuksissa maahanmuuttajien lasten rikollisuudesta yleinen kuva on, että heidän rikollisuusaste on korkeampi kuin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien. Näin ei ole asian laita Ruotsissa”.

Uuden raportin mukaan tilanne on nyt se, ja se on kenties suurin syytös Ruotsin 30 viime vuoden aikaista kotouttamispolitiikkaa vastaan: maahanmuuttopolitiikka ei selvästikään toimi.

Toinen huomattava johtopäätös raportissa on ulkomailla syntyneiden rekisteröimättömien henkilöiden tekemien rikosten lisääntyminen Ruotsissa – niihin kuuluu laittomia maahanmuuttajia, EU:n kansalaisia ​​ja turisteja. Tämän ryhmän tekemät rikokset ovat lisääntyneet 3 prosentista vuosina 1985–89 13 prosenttiin vuosina 2013–17.

Ruotsin lehdistö on suurelta osin jättänyt huomiotta raportin, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kuten paikalliset sanomalehdet Göteborgs-Posten ja Norrköpings Tidningar.

Norjassa äskettäin Norjan hallitukseen kuuluva Fremskrittspartiet (FrP ) , Edistyspuolue, tilasi Norjan tilastokeskukselta (SSB) raportin maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä yliedustuksesta rikostilastoissa.

”Olimme tienneet, että maahanmuuttajat ovat yliedustettuina näissä tilastoissa, mutta emme niin suuressa määrin”, totesi FrP:n maahanmuuttopolitiikan tiedottaja Jon Helgheim.

”Jos esimerkiksi käytämme oikaisemattomia lukuja … afgaaneja ja somalia syytetään väkivallasta ja pahoinpitelystä viisi kertaa todennäköisemmin kuin norjalaisia. Ikä ja sukupuoli huomioon ottaen yliedustus on melkein kolminkertainen … Suurin osa maahanmuuttajista ei ole rikollisia, mutta kun maahanmuuttajaväestö on yliedustettuna melkein jokaisessa rikosluokassa, silloin on ongelma, josta meidän on uskallettava puhua.”

Dagbladetin mukaan Edistyspuolue FrP on jo vuosien ajan vaatinut yksityiskohtaista tilastotietoa maahanmuuttajien ja maahanmuuttajien lasten tekemistä rikoksista. Vuonna 2015 puolue tilasi tietoja Norjan tilastokeskukselta, mutta virasto kieltäytyi toimittamasta rikostilastoja maahanmuuttajien alkuperämaan perusteella.

Kaksi vuotta myöhemmin Norjan tilastokeskus (SSB) julkaisi tutkimusraportin, jonka mukaan maahanmuuttajat olivat voimakkaasti yliedustettuina rikostilastoissa, mutta raportti ei ollut FrP:n mukaan riittävän yksityiskohtainen, ja tilasi uuden raportin, joka on nyt saatavana.

Dagbladetin mukaan uudet tilastot ”osoittavat, että muista kuin länsimaista tulevat maahanmuuttajat ovat yliedustettuina 65:ssä 80:stä rikollisluokasta. Vuonna 2017 Norjan väestöstä oli 7,1 prosenttia ei-länsimaalaisia maahanmuuttajia.”

Dagbladetin mukaan uudet tilastot paljastavat myös, että ”suurin yliedustus [on] väkivaltaa ja pahoinpitelyä lähisuhteissa”.

”Muita kuin länsimaisia maahanmuuttajia ja heidän jälkeläisiä syytettiin perheväkivallasta kahdeksan kertaa niin usein kuin muuta väestöä. Vuosina 2015-2017 nostettiin syyte keskimäärin 443 henkilöä vastaan vuosittain, ja 35 prosenttia (155) ) syytetyistä oli lähtöisin muusta kuin länsimaasta tai heillä oli ei-länsimainen tausta. Vain puolet lähisuhteiden pahoinpitelyistä oli sitä, mitä SSB [tilastokeskus] kutsuu muuksi väestöksi … Afrikkaa, Aasiaa, Latinalaista Amerikkaa, Oseaniaa paitsi Australiaa ja Eurooppaa EU:n ja ETA:n ulkopuolella pidetään muina kuin länsimaina.”

Dagbladetin mukaan palestiinalaisia ja somalialaisia miehiä syytetään väkivallasta ja pahoinpitelyistä kolme kertaa useammin kuin norjalaismiehiä.

Poliittiset vastustajat ovat syyttäneet FrP:tä siitä, että se tilasi nämä tilastot erityisesti Norjassa 9. syyskuuta 2019 pidettyjä kunnallisvaaleja varten. Dagbladet kysyi Helgheimilta, onko näiden tilastojen käyttö ”kyynistä”. Helgheim vastasi:

”Ei, se ei ole ollenkaan kyynistä. Tämä on erittäin tärkeää kansalaisille tietää jotain. FrP:n epäonnistuminen olisi olla tekemättä mitään tiedottaakseen äänestäjiään todellisesta tilanteesta ja tosiasioista. Vastustajamme kritisoivat jatkuvasti meitä maahanmuuttokortin esiin vetämisestä … En keksi mitään muuta selitystä kuin sen, että ne, jotka eivät halua julkistaa tietoja, eivät myöskään halua tietää Norjaan suuntautuvan maahanmuuton seurauksista.”

Tanskassa, toisin kuin Ruotsissa ja Norjassa, tällaisten tilastojen julkaiseminen on sinänsä melko kiistatonta. Tanskan tilastokeskus julkaisee ne itse asiassa vuosittain, ja ne ovat julkisesti kaikkien saatavilla.

Yksi viimeisin tällainen raportti on ”Tanskan maahanmuuttajat vuonna 2018”, josta Berlingske Tidende ilmoitti huhtikuussa.

Vaikka dramaattinen tilanteiden kärjistyminen on Ruotsista tuotu maahan, Tanskassa on todellakin omat samankaltaiset rikollisuusongelmansa, nimittäin muslimimaahanmuuttajamiesten tekemät.

Berlingske Tidende:

”Luvut osoittavat, että vuonna 2017 rikollisuus oli 60 % korkeampi maahanmuuttajamiesten keskuudessa ja 234 % korkeampi ei-länsimaisten miespuolisten jälkeläisten kuin koko miespuolisen väestön kohdalla. Jos otetaan huomioon esimerkiksi se, että monet jälkeläisistä ovat nuoria, kuten Tanskan tilastokeskus raportissa toteaa, niin luvut ovat vastaavasti 44 % maahanmuuttajien ja 145 % lasten osalta. Jos edelleen tarkistetaan muista kuin länsimaista tulevien maahanmuuttajien ja jälkeläisten sekä ikää että tuloja, ​​luvut ovat 21 % ja 108 %.”

Mitä tulee rikollisten maahanmuuttajien kansallisuuteen, Berlingske Tidende kertoi:

”Luettelon kärjessä olevat miespuoliset libanonilaiset, heidän jälkeläistensä suhteen, ovat melkein neljä kertaa niin rikollisia kuin keskimäärin miehet, kun [lukuja] mukautetaan iän mukaan.

Miespuoliset jälkeläiset Somaliasta, Marokosta ja Syyriasta tulevat selvästi perässä. Muista kuin länsimaista peräisin olevien jälkeläisten väkivaltaindeksi on 351. He ovat 3,5 kertaa väkivaltaisempia kuin väestö kokonaisuudessaan. Libanonilaisten jälkeläisten väkivaltarikosten indeksi on 668 iän mukaan korjattuna.”

31. elokuuta 31-vuotias nainen, Karolina Hakim, ammuttiin kuoliaaksi keskellä kirkasta päivää Ribersborgissa, Malmön rauhallisella, suhteellisen vauraalla alueella. Murha järkytti koko Ruotsia eikä vähiten siksi, että nainen piti vastasyntynyttä vauvaansa sylissä. Naisen seurassa oleillut mies oli tiettävästi lapsen isä ja on mainittu Ruotsin tiedotusvälineissä olleen osana näyttävää ryöstöä Tanskassa vuonna 2008, josta hänet tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen.

Vain kaksi päivää myöhemmin 18-vuotias nainen ammuttiin hengiltä tukholmalaisessa asunnossa.

Ruotsi on tilanteessa, johon mikään länsimainen moderni maa ei ole koskaan joutunut.

Tanska on vielä ”suhteellisen kaukana” sellaisesta rikosepidemiasta, joka parhaillaan vaivaa Ruotsia. Kun otetaan huomioon kahden maan läheisyys, avoimet rajat ja rikollisten vapaa virtaaminen rajojen yli – puhumattakaan Tanskan omasta rikollisuustasosta – Bergmanin mukaan näyttää kuitenkin siltä, että tilannetta ei juuri voida pysäyttää Tanskassakaan karkaamasta käsistä ja muuttumisesta yhä enemmän Ruotsin kaltaiseksi.

Judith Bergman korostaa, että elleivät Pohjoismaiden poliittiset johtajat aloita aktiivisesti tutkimaan näiden tilastojen kuvaamia tosiasioita, ongelmista tulee entistä hankalampia:

”Sellaisia, mitkä eivät ehkä ole lainkaan ratkaistavissa.”

Putinin trolleista

Putinin trollit: Likaisten Venäjä-rahojen jahtaaja Browder yhä Suomen Nordean perässä – ”Löydämme keinon saada tutkinta käyntiin”

Bill Browder on maailmankuulu venäläisen likaisen rahan jäljittäjä ja omien sanojensa mukaan Vladimir Putinin ”vihollinen numero yksi”.

Bill Browder on maailmankuulu venäläisen likaisen rahan jäljittäjä. Omien sanojensa mukaan hän on Vladimir Putinin ”vihollinen numero yksi”.Kuva: ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Ympäri maailmaa leviteltyjä, Venäjällä rikoksella hankittuja rahoja jahtaava Bill Browder ei aio luovuttaa Suomen Nordeaan kohdistamiensa epäilyjen kanssa, tänään julkaistava kirja Putinin trollit (Johnny Kniga, 2019) kertoo.

Suursijoittaja Browder on sanonut kirjan kirjoittaneelle Jessikka Arolle, että hän on keksinyt muissakin maissa keinon saada epäilyt tutkintaan, vaikka ”lainvalvontaviranomaiset ovat aluksi vastustelleet”.

LUE MYÖS: Putinin trollit: Jussi Halla-ahon perussuomalaiset sai vetoapua Suomen Venäjä-mielisiltä kevään 2019 vaaleissa

Browder aikookin tehdä uuden rikosilmoituksen uusilla tiedoilla varustettuna.

”Olen luottavainen, että löydämme keinon saada tutkinta käyntiin”, hän sanoo kirjassa.

Keskusrikospoliisi ja valtakunnansyyttäjänvirasto tiedottivat viime kesäkuussa, ettei Nordeasta aloiteta rahanpesututkintaa.

”Selvityksen mukaan tutkintapyynnössä epäilyttäviksi väitetyt toimet ovat tapahtuneet Virossa tai Liettuassa, eikä suomalaisviranomaisilla ole asiassa näin ollen toimivaltaa. Lisäksi Suomeen Nordeaan tehdyt varainsiirrot ovat tapahtuneet pääosin yli kymmenen vuotta sitten, eli epäillyt teot ovat myös rikosoikeudellisesti vanhentuneita, KRP tiedotti.

Poliisin mukaan mikään ei myöskään ole viitannut siihen, että Nordeassa olisi tiedetty, että varat olisivat peräisin Venäjällä tehdystä rikoksesta.

Nordeasta puolestaan muistutettiin kesällä, ettei myöskään Ruotsin talousrikosviranomainen käynnistä Nordeaan liittyvää esitutkintaa Browderin väitteiden perusteella.

Browder arvioi tuoreessa Putinin trollit –kirjassa yhä, että Suomen Nordea liittyy rahanpesuskandaaliin.

Epäilyttäviä rahansiirtoja olisi kulkenut hänen arvioidensa mukaan Suomen kautta 234 miljoonan dollarin eli 213 miljoonan euron edestä. Pesuoperaatiossa käytettyjen Nordean tilien määrä olisi viime vuonna tehdyn tutkintapyynnön mukaan yhteensä 527.

”Hämärät tilisiirrot olivat Browderin keräämien todisteiden mukaan alkaneet vuonna 2006, ja jatkuneet edelleen vuonna 2015, eivätkä siten voineet olla vanhentuneita”, kirjassa todetaan.

Bill Browder on maailmankuulu venäläisen likaisen rahan jäljittäjä. Esimerkiksi tanskalaisessa Danske Bankissa hän sai käyntiin selvitykset pankin Viron-yksikön kautta vuosina 2007–2015 kulkeneista hämäristä venäläismiljoonista.

Danske Bankin pääjohtaja Thomas Borgen erosi viime syksynä ja oli pahoillaan mahdollisesta rahanpesusta pankissa.

Britannian kansalainen Bill Browder on omien sanojensa mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin ”vihollinen numero yksi”, jota venäläiset mustamaalaavat toistuvasti. Venäjä on ilmoittanut hänet useasti kansainväliselle rikospoliisiorganisaatiolle Interpolille.

Browderin veroneuvonantajana Hermitage Capital Managementissa toiminut Sergei Magnitski kuoli venäläisessä vankilassa vuonna 2009 paljastettuaan suuren rahanpesuvyyhdin Venäjällä.

”Käytännössä Putin oli edunsaaja rikoksessa, joka johti Magnitskin murhaan”, Browder sanoo Jessikka Aron kirjassa.

Magnitskin nimi on jäänyt elämään Browderin ajaman Magnitski-lain muodossa. Sen perusteella Yhdysvallat voi sanktioida ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä venäläisiä muuallakin kuin Venäjällä.

Magnitski-lainsäädäntöä on pantu voimaan myös muissa läntisissä demokratioissa, muun muassa Britanniassa ja Kanadassa. Myös Euroopan unionin parlamentti on ottanut kantaa sen toteuttamisen puolesta.

Browderin omistautumisen tasosta korruptiota ja ihmisoikeusrikkomuksia vastaan kertoo hänen Putinin trollit –kirjaan antamansa lausunto:

”Minun tapauksessani syyt tehdä tätä ovat niin suuret, mukaan lukien kollegani kidutuksen ja murhan. Teen mitä tahansa oikeuden eteen.”

 

Kansainvälisiä trendejä

OikeaMedia/Blogi: Professorin Ajatuksia, 29.07.2019

Yle kertoi, että Espanjan Barcelonassa alaikäisten maahanmuuttajien porukat ryöstelevät väkivaltaisesti turisteja ja muita uhreja. Syyksi jutussa esitettiin, etteivät hallinto ja Euroopan Unioni ole pitäneet näistä nuorista riittävästi huolta.

Oltiin syystä mikä mieltä tahansa, katalonialaiset ovat jutun mukaan muuttamassa käyttäytymistään, eivätkä radiosta kuulemani haastattelun mukaan esimerkiksi halua liikkua kaupungilla myöhään illalla. Eivätkä yhä useammat halua edes asua Barcelonan keskustassa.

Iltalehti kertoi, että myös Helsingin Kaivohuoneen edustalla tapahtui väkivaltainen ryöstö, jossa uhri ja häntä auttamaan saapunut henkilö joutuivat pahoinpidellyksi. Jutussa ei kerrottu mitään tietoja ryöstäjistä, joten tiedossani ei ole, oliko rikoksen poluilla suomen- vai ruotsinkielinen nuoriso, tuntematon kotimainen vähemmistömme vai kehitysmaista maahamme turvaa hakemaan saapunut joukko.

Yhtä kaikki, Iltalehden uutinen kertoi jälleen kerran siitä, kuinka yhteiskuntamme on nopeassa muutoksessa tavalla, joka on tullut tutuksi muualla Euroopassa. Ja totta puhuen jo aiemmin myös meillä Suomessa.

Nähtäväksi jää, millä tavoin yhä enemmän naisten ehdoilla kehittyvä Helsinki pystyy reagoimaan väkivaltaisen nuorison nostamiin haasteisiin. Ja mitä se tarkoittaa pääkaupunkimme tulevaisuuden kannalta – etenkin kun kantasuomalaisen väestön naisten hedelmällisyys on laskenut historialliseen alhaiseen lukemaan eli 1,04 lapseen naista kohti ja samaan aikaan muuttoliike kaupunkiin on vahvassa nousussa.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Rantautuiko ruotsalainen kulttuuri Helsinkiin?
Toimiiko Itä-Helsingissä väkivaltainen maahanmuuttajajengi?
Tiedostava etujoukko ei välitä kansan tahdosta