Taakka tiedonjakosivusto – seuraa aikamme mielenkiintoisimpia aiheita
– seuraa aikamme mielenkiintoisimpia aiheita

Sananvapaus

Sananvapaus ja nationalismi

Taakka.net: Sananvapaus Suomessa. Onko sananvapauden puolustaminen Suomessa raskas taakka?
Onko sananvapauden puolustaminen Suomessa raskas taakka?

”Miksi toisten sana on vapaampi kuin toisten?”

Mantila kirjoittaa artikkelissaan seuraavasti:

”Rikoslaissa kielletään levittämästä viestejä, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansanryhmää ihonvärin, uskonnon, etnisen alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella. Myös sukupuoli kuuluu kiellettyihin syrjintäperusteisiin. Suoranaisen uhkaamisen ohella myös ryhmään kohdistuvan väkivallan ihannointi, pitäminen suotavana tai hyväksyttävänä on kiellettyä. Tällaiset ilmaisut ovat omiaan aiheuttamaan vihaa, halveksuntaa ja suvaitsemattomuutta kansanryhmiä kohtaan, eivätkä ne kuulu sananvapauden piiriin.”

LUE KOKO ARTIKKELI.

Artikkelin kirjoittaja on:

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Mitä kansallismielisyys, nationalismi, todella on?

Ihminen tarvitsee jäsenyyttä sosiaalisessa ja paikallisessa yhteisössä kukoistaakseen ihmisenä. Luonnollinen ja aiempien sukupolvien kulttuuritraditiota kantava yhteisö on se, jossa ihmiselle tärkeät merkitykset ja arvot syntyvät, välittyvät ja pysyvät yllä. Ihmisen persoonallisen identiteetin muodostuminen edellyttää osallisuutta tällaiseen yhteisöön. Nämä ehdot täyttää orgaaninen etnokansallinen yhteisö, kansakunta. Omintakeiset kansalliset yhteisöt ovat itsessään arvokkaita.

Lue koko Juha Ahvion artikkeli alkuperäisestä lähteestä.

Globalismista kansallismielisyyteen

Nyt on syytä kyseenalaistaa väite globalismin tuomasta vapaudesta ja turvallisuudesta. Globalismi siirtää hetkessä kehitysmaissa olevat sosiaaliset ja kulttuuriset ongelmat Suomeen massamaahanmuuton myötä, ja heikentää näin sisäistä turvallisuutta.

Laura Huhtasaari 27.3.2020

Jäähyväiset globalisaatiolle

Kiinan Wuhanista alkunsa saanut koronaviruspandemia saattaa tunnetun amerikkalaistutkijan Andrew A. Michtan mielestä merkitä globalisaation aikakauden loppua.

Verkkouutiset 10.04.2020

Euron purkaminen pysäyttäisi liittovaltiokehityksen

EU on tottunut heittämään sääntökirjan roskiin aina kriisin iskiessä. EU:n perussopimuksen artikla 125 toteaa: ”Jäsenvaltio ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen muiden jäsenvaltioiden velkoja.”

Laura Huhtasaari 25.04.2020